Način plaćanja

Plaćanje je uplatom na račun (opća uplatnica, internet bankarstvo). Za svu izdanu opremu ili obavljenu uslugu se izdaje račun

Prilikom narudžbe opreme potrebno je uplatiti 50% iznosa iz ponude, nakon čega se roba naručuje iz Španjoslske, a preostalu polovicu je potrebno uplatiti prije isporuke/preuzimanja opreme.